+420 493 504 111 office@hydra-components.com
Chào mừng bạn đến với đại diện bán hàng của chúng tôi

Dipl.-Ing. Winfried Ollendiek, CEO Hydra Components GmbH + Giám đốc kinh doanh
Eichborndamm 175, 13403 Berlin
Tel.: +49 30 408 04 188 Fax: +49 30 408 04 190
Mobile:+49 151 1513 1179
E-mail: winfried.ollendiek@hydra-components.de

Daniela Hoener, Đại diện quản lý bán hàng
Eichborndamm 175, 13403 Berlin
Tel.: +49 30 408 04 184 Fax: +49 30 408 04 190
E-mail: daniela.hoener@hydra-components.de

Nhà phân phối tại Trung Quốc: Feng QiWei, Haideilai (Shanghai) Electric Technology Center
Room 306, Building T 68, Dongheyan, Chengqiao Town, Chongming District, Shanghai, China
Tel.: +86 21 5603 7887 mobile: +86 189 3609 9311
Email: hydra_capacitor@163.com

Liên hệ thị trường Đức: Juergen Schaak, JS Kondensatoren Vertriebs-GmbH
Emil-Voltz-Str. 7 64291 Darmstadt
Tel.: +49 61 513 51 832 Fax: +49 61 513 51 838 mobile: +49 17 027 28 217
E-mail: j.schaak@t-online.de

Nhà phân phố tại Đông Nam Á: 3S Electrical Co. Ltd.,
Unit 30, Nong Phraya Village, Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel.: +85620 99114323
E-mail: vanthong.p@3selectrical.com

9 + 4 =