+420 493 504 111 office@hydra-components.com

Chào mừng bạn đến với đại diện bán hàng của chúng tôi

Robert Amler, Giám đốc kinh doanh
Tel.: +420 493 504 196,
E-mail: robert.amler@hydra-components.de

Daniela Hoener, Đại diện quản lý bán hàng
Eichborndamm 175, 13403 Berlin
Tel.: +49 30 408 04 184 Fax: +49 30 408 04 190

E-mail: daniela.hoener@hydra-components.de

Nhà phân phối tại Belarus: EiBiEn
220053, Belarus, Minsk, Stadionnaya 9
Tel.: +375 17 310 44 44, +375 44 592 00 86
E-mail: info@abn.by
Web-site: https://www.abn.by

Nhà phân phối tại Nga, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan: Klansman
107023, Russia, Moscow, Suvorovskaya 19 street, p. 1
Tel.: +7 (495) 220-21-60
E-mail: info@klansman.ru
Web-site: https://klansman.ru

Nhà phân phố tại Đông Nam Á: 3S Electrical Co. Ltd.,
Unit 30, Nong Phraya Village, Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel.: +85620 99114323
E-mail: vanthong.p@3selectrical.com

5 + 11 =