+420 493 504 111 office@hydra-components.com

Tụ chiếu sáng

Mặc dù, đèn LED hiện đại không còn cần tụ điện nữa, nhưng vẫn có hàng triệu đèn HID trên khắp thế giới vẫn cần tụ điện. Vì vậy, Hydra cung cấp khoảng 2 triệu tụ điện chiếu sáng mỗi năm trên toàn thế giới vì đèn HID vẫn đang được sử dụng.

Các tụ dầu bằng phim polypropylene mạ kim được thiết kế có tuổi thọ cao trong môi trường nhiệt độ cao của đèn cao áp (HID). Vì lý do an toàn, các tụ điện chứa dầu của Hydra dùng cho chiếu sáng được bảo vệ bằng cầu chì quá áp để cung cấp tiêu chuẩn an toàn cao.

Hydra sản xuất chính xác hầu hết các tụ điện theo yêu cầu của khách hàng và Hydra cũng có thể linh hoạt để cung cấp số lượng nhỏ hơn mà khách hàng không phải trả thêm chi phí.

Vì Hydra sản xuất hầu hết các tụ điện tùy chỉnh, không có tiêu chuẩn chung. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy danh mục sản phẩm của chúng tôi với tất cả các thông tin về các loại khác nhau và kích cỡ có thể có trên trang web sản phẩm của chúng tôi: https://www.hydra-components.com/catalogues/

  Tụ chiếu sáng

Lighting series_ed-0213