Tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất

Tụ bù (Tụ điện điều chỉnh hệ số công suất – PFC) được sử dụng để giảm công suất phản kháng (được tạo ra bởi các máy móc sản xuất và làm tăng tải lưới điện). Loại tụ điện này được sử dụng trên toàn thế giới. Hydra sản xuất các tụ Bù PFC hình trụ 1 hoặc 3 pha với công suất lên đến 50 kvar. Tất cả các tụ bù được trang bị một cầu chì quá áp và được đổ đầy dầu hoặc khí để có chất lượng và an toàn cao nhất.

  Hydra sản xuất chính xác hầu hết các tụ điện theo yêu cầu của khách hàng và Hydra cũng có thể linh hoạt để cung cấp số lượng nhỏ hơn mà khách hàng không phải trả thêm chi phí. Vì Hydra sản xuất hầu hết các tụ điện tùy chỉnh, không có tiêu chuẩn chung. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy danh mục sản phẩm của chúng tôi với tất cả các thông tin về các loại khác nhau và kích cỡ có thể có trên trang web sản phẩm của chúng tôi: https://hydra.vn/catalogues/   Tụ hiệu chỉnh công suất PFC_EN_DE_2019